Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за строителните дейности през седмицата 20.05.2013 - 26.05.2013 г.

20 May 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

  -     ул. „Отец Паисий“ – полага се водопровод

-       ул. „Хаджи Димитър” – полага се водопровод

-       ул. „Марин Дринов” – полага се канализация /монтаж на улични оттоци/

-       ул.  „Василка Бенева” – полага се канализация

-       ул. „Пенчо Славейков“ – възстановяване на асфалтова настилка

-       помпена станция, кв. „Стефановци”

-       напорен резервоар, кв. „Стефановци”

-       рехабилитация на водоем висока зона кв. „Баждар”

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-       ул. „Градище“  - полага се смесена канализация и водопровод

-       ул. „Разцветна“ – полага се водопровод

-       ул. „Любен Каравелов“ - полага се водопровод и канализация

-       ул. „Чардафон“ - полага се водопровод

-       ул. „Александър Керков“ – полага се водопровод и канализация

-       ул. „Орловска“ - /в участъка от кръстовището на ул. „Орловска“ с бул. „Христо Смирненски“ до помпена станция Стефановци и в участъка от ул."Христо Ботев" до бул."Христо Смирненски"/ – полага се водопровод

-       Главен колектор II десен (зад спортна зала Орловец)

-       ул. „Македония“ – превключване към новоизграден водопровод

През седмицата ще бъдат извършени предстроителни проучвания и ще започнат строителни дейности по улица „Кирил и Методий".

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-       ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-       ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод

-       ул. „Екзарх Йосиф“ - полага се водопровод

-       ул. „Тотю Иванов“ - полага се водопровод

-       ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-       ул. „Беленска“ - полага се водопровод и канализация

-       ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация

-       ул. „Чучура“ – полага се водопровод и канализация