Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за строителните дейности през седмицата 27.05.2013 - 02.06.2013 г.

27 May 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 8 екипа по следните улици и участъци:

  -         ул. „Отец Паисий” – полага се водопровод

-           ул. „Хаджи Димитър” – полага се водопровод

-           ул. „Орловска” – полага се водопровод

-           ул. „Цанко Церковски” – полага се водопровд

-           ул. „Венера” – полага се канализация

-           ул. „Василка Бенева” – полага се канализация

-           кв. „VI участък”– възстановяване на асфалтовата настилка

-           Помпена станция, кв. „Стефановци”

-           Напорен резервоар, кв. „Стефановци”

-           Рехабилитация на водоем висока зона, кв. „Баждар”

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Разцветна“ – полага се водопровод

-           ул. „Любен Каравелов“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Чардафон“ - полага се водопровод

-           ул. „Драва“ – полага се водопровод

-           ул. „Кирил и Методий“ – полага се водопровод

-           ул. „Александър Керков“ – полага се водопровод и канализация

-           ул. „Орловска“ - /в участъка от кръстовището на ул. „Орловска“ с бул. „Христо Смирненски“ до помпена станция Стефановци и в участъка от ул."Христо Ботев" до бул."Христо Смирненски"/ – полага се водопровод

-           Главен колектор II десен (зад спортна зала Орловец)

През седмицата ще бъдат извършени предстроителни проучвания и ще започнат строителни дейности по улица „Пенчо Семов".

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-           ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод

-           ул. „Тотю Иванов“ - полага се водопровод

-           ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Беленска“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Чучура“ – полага се водопровод и канализация

-           ул. „Н. Вапцаров“ – полага се канализация

През седмицата ще бъдат извършени предстроителни проучвания и ще започнат строителни дейности по улица „Ягода" и улица „Васил Петлешков“.