Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за строителните дейности през седмицата 10.06.2013 - 16.06.2013 г.

10 June 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-          ул. „Хаджи Димитър” – полага се водопровод

-          ул. „Баждар” – полага се водопровод

-          ул. „Василка Бенева” – полага се водопровод и канализация

-          ул. „Венера” – полага се водопровод и канализация

-          Помпена станция - кв. „Стефановци”

-          Рехабилитация на водоем висока зона - кв. „Баждар”

-          Възстановяване на асфалтовата настилка по гл.кол. II десен до помпена станция

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-          ул. „Разцветна“ – полага се водопровод

-          ул. „Брянска“ - полага се водопровод

-          бул. „Васил Априлов“ – полага се водопровод

-          ул. „Кирил и Методий“ – полага се водопровод

-          ул. „Любен Каравелов“ - полага се водопровод и канализация

-          ул. „Александър Керков“ – полага се водопровод и канализация

-          ул. „Орловска“ - /в участъка от кръстовището на ул. „Орловска“ с бул. „Христо Смирненски“ до помпена станция Стефановци и в участъка от ул."Христо Ботев" до бул."Христо Смирненски"/ – полага се водопровод

-          Главен колектор II десен (зад спортна зала Орловец)

 

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 8 екипа по следните улици и участъци:

-          ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-          ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод

-          ул. „Тотю Иванов“ - полага се водопровод

-          ул. „Цанко Дюстабанов“ – полага се водопровод

-          ул. „Априловска“ - полага се водопровод

-          ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-          ул. „Беленска“ - полага се водопровод и канализация

-          ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация

-          ул. „Васил Петлешков“ - полага се канализация