Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за строителните дейности през седмицата 17.06.2013 - 23.06.2013 г.

17 June 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 6 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Баждар” – полага се водопровод

-           ул. „Васил Друмев”- полага се водопровод

-           ул. „Василка Бенева” – полага се водопровод и канализация

-           ул. „Венера” – полага се водопровод и канализация

-           Помпена станция, кв. „Стефановци”

-           Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. „Хаджи Димитър”

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 6 екипа по следните улици и участъци:

-           алея зад „Дом на хумора и сатирата“ - полага се водопровод

-           бул. „Васил Априлов“ – полага се водопровод

-           ул. „Кирил и Методий“ – полага се водопровод

-           ул. „Любен Каравелов“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Александър Керков“ – полага се водопровод и канализация

-           ул. „Орловска“ - /в участъка от кръстовището на ул. „Орловска“ с бул. „Христо Смирненски“ до помпена станция Стефановци и в участъка от ул."Христо Ботев" до бул."Христо Смирненски"/ – полага се водопровод

 ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 9 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-           ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод

-           ул. „Тотю Иванов“ - полага се водопровод

-           ул. „Цанко Дюстабанов“ – полага се водопровод

-           ул. „Априловска“ - полага се водопровод

-           ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Беленска“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Васил Петлешков“ - полага се канализация

-           ул. „Топлеш“ – полага се канализация