Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за строителните дейности през седмицата 01.07.2013 г. - 07.07.2013 г.

1 July 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 9 екипа по следните улици и участъци:

-          ул. „Гаврил Кръстевич” – полагане на водопровод

-          ул. „Алеко Богориди” – полагане на водопровод

-          ул. „Васил Друмев”- полагане на водопровод

-          ул. „Василка Бенева” – полагане на водопровод

-          ул. „Георги Стефанов” – полагане на канализация

-          ул. „Венера” – полагане на водопровод и канализация

-          ул. „Селимица” – полагане на водопровод

-          ул. „Васил Неделчев” – полагане на канализация

-          Помпена станция, кв. „Стефановци”

-          Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. „Цанко Церковски”

-          Възстановяване на паважната настилка по ул. „Орлово гнездо”

-          Възстановяване на бордюри по ул. „Хаджи Димитър”

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-          бул. „Васил Априлов“ – полага се водопровод

-          ул. „Пенчо Семов“ - полага се водопровод

-          ул. „Съзаклятие“ – полага се водопровод

-          ул. „Братя Миладинови“ – полага се канализация

-          ул. „Любен Каравелов“ - полага се водопровод и канализация

-          ул. „Орловска“ - /в участъка от кръстовището на ул. „Орловска“ с бул. „Христо Смирненски“ до помпена станция Стефановци и в участъка от ул."Христо Ботев" до бул."Христо Смирненски"/ – полага се водопровод

-          Възстановяване на асфалтова настилка - ул. „Чардафон“

През седмицата ще бъдат извършени предстроителни проучвания и ще бъде въведена временна организация на движение по ул. „Брянска“.

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 10 екипа по следните улици и участъци:

-          ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-          ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод

-          ул. „Тотю Иванов“ - полага се водопровод

-          ул. „Цанко Дюстабанов“ – полага се водопровод

-          ул. „Априловска“ - полага се водопровод

-          ул. „Иван Тончев“ – полага се водопровод

-          ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-          ул. „Беленска“ - полага се водопровод и канализация

-          ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация

-          ул. „Ягода“ - полага се канализация

-          ул. „Топлеш“ – полага се канализация

-          Възстановяване на асфалтова настилка – ул. „Лиляна“

-          Възстановяване на асфалтова настилка – ул. „Тотю Иванов“