Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за строителните дейности през седмицата 15.07.2013 г. - 21.07.2013 г.

15 July 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 11 екипа по следните улици и участъци:

-          ул. „Гаврил Кръстевич” –полага се водопровод

-          ул. „Алеко Богориди” – полага се водопровод

-          ул. „Хаджи Димитър /в участъка ул.Алеко Богориди- ул. Тракия/ - полага се водопровод

-          ул. „Васил Друмев”- полага се водопровод

-          ул. „Василка Бенева” – полага се водопровод

-          Тласкател 1, кв. Баждар – полага се водопровод

-          ул. „Георги Стефанов” – полага се канализация

-          ул. „Емине” – полага се водопровод

-          ул. „Селимица” – полага се водопровод

-          ул. „Васил Неделчев” – полага се канализация

-          Гл. колектор II десен до ПС – полага се канализация

-          Помпена станция, кв. „Стефановци”

-          Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. Хаджи Димитър

-          Възстановяване на паважната настилка по ул. Орлово гнездо

 

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 6 екипа по следните улици и участъци:

-          бул. „Васил Априлов“ – полага се водопровод

-          ул. „Съзаклятие“ – полага се водопровод

-          ул. „Брянска“ – полага се водопровод

-          ул. „Любен Каравелов“ - полага се водопровод и канал

-          ул. „Орловска“ - полага се водопровод

-          Възстановяване на асфалтова настилка - ул. „Македония“ и ул. „Лазар Донков“

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-          ул. „Иван Тончев“ – полага се водопровод

-          ул. „Стара Планина“ – полага се водопровод

-          ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-          ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация

-          ул. „Ягода“ - полага се канализация

-          ул. „Топлеш“ – полага се канализация

-          Възстановяване на асфалтова настилка – ул. „Лиляна“, ул. „Тотю Иванов“ и ул. „Николаевска“