Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Възможно е временно преустановяване на водоподаването в дясната/източна част на гр. Габрово, в понеделник, 22.07.2013 г.

19 July 2013

Във връзка с ремонтни дейности по ул. Николаевска, при изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО –  етап 3, 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, в понеделник, 22.07.2013 г., е възможно възникване на аварийна ситуация, в резултат на която да се наложи спиране на водоподаването на цялата Дясна / Източна / част на Габрово по течението на река Янтра в участъка от моста на кв. Бичкиня до кварталите Бойката, Стефановци, Златари, Тончевци и надолу към селата Донино и Ангелово. Предварително се извиняваме за  неудобството, в случай на възникване на авария, като апелираме гражданите да бъдат подготвени и запасени с питейна вода. Екипите, ангажиране с ремонтните дейности ще положат всички усилия да не се допуска аварийна ситуация.