Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за строителните дейности през седмицата 22.07.2013 г. - 28.07.2013 г.

22 July 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 11 екипа по следните улици и участъци:

-          ул. „Хаджи Димитър  - полага се водопровод

-          ул. „Василка Бенева” – полага се водопровод

-          Тласкател 1, кв. Баждар – полага се водопровод

-          ул. „Емине” – полага се водопровод

-          ул. „Георги Стефанов” – полага се канализация и водопровод

-          ул. „Околчица” – полага се водопровод

-          ул. „Свищовска” – полага се канализация

-          Помпена станция, кв. „Стефановци”

-          Гл. колектор II десен до ПС - канализация

-          Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. Василка Бенева

-          Възстановяване на паважната настилка по ул. Орлово гнездо

-          Възстановяване на бордюри, тротоарни плочки и паваж по ул. Хаджи Димитър

Поради превключване на съществуващ към новоположен водопровод, се предвижда планово преустановяване на водоподаването по ул. „Василка Бенева“ на 24.07.2013, 25.07.2013 и 26.07.2013 /сряда, четвъртък и петък/ от 09.00 ч. до 17.00 ч.

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 6 екипа по следните улици и участъци:

-           бул. „Васил Априлов“ – полага се водопровод

-           ул. „Пенчо Семов“ – полага се водопровод

-           ул. „Брянска“ – полага се водопровод

-           ул. „Любен Каравелов“ - полага се водопровод и канал

-           ул. „Орловска“ - полага се водопровод

-           ул. „Шипка“ – полага се водопровод

-           Възстановяване на асфалтова и тротоарна настилка - ул. „Македония“ и ул. „Лазар Донков“

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 9 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Николаевска“ – полага се водопровод

-           ул. „Стара Планина“ – полага се водопровод

-           ул. „Цанко Дюстабанов“ – полага се водопровод

-           ул. „Априловска“ – полага се водопровод

-           ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод

-           ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Ягода“ - полага се канализация

-           ул. „Топлеш“ – полага се канализация

-           Възстановяване на асфалтова настилка – ул. „Климент Охридски“