Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за строителните дейности през седмицата 29.07.2013 г. - 04.08.2013 г.

29 July 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 10 екипа по следните улици и участъци:

 

-            тласкател 1, кв. Баждар – полага се водопровод  (прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.)

-             ул. „Околчица” – полага се водопровод (прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.)

-             ул. „Георги Стефанов” – полага се канализация (прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.)

-             ул. „Русалка” – полага се водопровод (прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.)

-             ул. „Свищовска” – полага се канализация (прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.)

-             помпена станция, кв. „Стефановци” (прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.)

-            възстановяване на бордюри, тротоарни плочки и паваж по ул. Хаджи Димитър; (прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.)

-            възстановяване на паважната настилка по ул. Орлово гнездо (прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.)

-            възстановяване на асфалтовата настилка по ул. Василка Бенева /до пресечната на ул. Етрополе/ - прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013 г.

-            възстановяване на асфалтовата настилка  по траншеята по ул. Георги Стефанов  /в участъка: ул. Василка Бенева – ул. Русалка/ - прогнозно завършване на участъка: 11.08.2013 г.

 

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 6 екипа по следните улици и участъци:

-             бул. „Васил Априлов“ – полага се водопровод (прогнозно завършване на участъка 09.08.2013 г.)

-             ул. „Брянска“ – полага се водопровод  (прогнозно завършване на участъка 19.08.2013 г.)

-             ул. „Любен Каравелов“ - полага се водопровод и канал (прогнозно завършване на участъка 09.08.2013 г.)

-             ул. „Орловска“ - полага се водопровод (прогнозно завършване на участъка 19.08.2013 г.)

-             ул. „Кирил и Методий“ – полага се водопровод (прогнозно завършване на участъка 19.08.2013 г.)

-             резервоар Младежки дом (прогнозно завършване на участъка 09.08.2013 г.)

-             възстановяване на асфалтова и тротоарна настилка - ул. „Македония“ и ул. „Лазар Донков“ (прогнозно завършване на участъка 09.08.2013 г.)

-             възстановяване на асфалтова и тротоарна настилка - ул. „Градище“ (прогнозно завършване на участъка 31.08.2013 г.)

През седмицата ще бъде въведена временна организация на движение и начало на строителни дейности по ул. „Ивайло“, с прогнозно приключване на участъка до 13.08.2013 г.

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 8 екипа по следните улици и участъци:

-               ул. „Николаевска“ – полага се водопровод – (прогнозно приключване на участъка 16.08.2013 г.)

-              ул. „Цанко Дюстабанов“ – полага се водопровод – (прогнозно приключване на участъка 02.08.2013 г.)

-               ул. „Априловска“ – полага се водопровод – (прогнозно приключване на участъка 05.08.2013 г.)

-              ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод – (прогнозно приключване на участъка 09.08.2013 г.)

-              ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация – (прогнозно приключване на участъка 05.08.2013 г.)

-             ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация – (прогнозно приключване на участъка 05.08.2013 г.)

-              ул. „Ягода“ - полага се канализация – (прогнозно приключване на участъка 05.08.2013 г.)

-              ул. „Топлеш“ – полага се канализация – (прогнозно приключване на участъка 09.08.2013 г.)

-             възстановяване на асфалтова настилка – ул. „Коста Евтимов“ и „Жълтешка“ – (прогнозно приключване на участъците 09.08.2013 г.)