Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за оставащите строителни дейности по проекта за 2013 г.

29 July 2013

Изпълняват се всички пет строителни договора в рамките на проекта:

  • реконструкция на пречиствателна станция за питейни води
  • три етапа на рехабилитация на водоснабдителна мрежа- 76,5 км, разширяване на канализационна мрежа -18, 5 км, рехабилитация на канализационна мрежа - 21,6 км), ремонт на 4 помпени станции и изграждане на 1 нова
  • реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води

До момента са изпълнени 40 км ВиК мрежи. Траншейно са възстановени изкопните участъци по улици Свищовска, Райчо Каролев, Априловска, Найден Геров, Радецка, Опълченска, Радион Умников, Първи май, Николаевска, Пенчо Славейков, Чардафон, бул. Могильов. Цялостно са възстановени уличните настилки по улици Морава, Еким Цанков, Гимназиална, Пенчо Постомпиров, част от Хаджи Димитър, Цанко Церковски. Започна цялостното възстановяване на улични настилки по улици Лиляна, Николаевска, Тотю Иванов, Македония, Климент Охридски, Орлово гнездо. Започва и подготвката за възстановителните работи по улиците Василка Бенев, Георги Стефанов, Градище, Коста Евтимов и Жълтешка.

До края на 2013 г. предстои да се изпълни:

Рехабилитация на водопроводна мрежа на кв. Баждар, като се предвижда пълно възстановяване на улични настилки по улици Баждар, Хаджи Димитър, Алеко Богориди, Тодор Бурмов, Тракия, Ал. Константинов, Добруджа.

Рехабилитация на водопроводна мрежа на кв. Варовник, като се предвижда пълно възстановяване на улични настилки по улици Васил Друмев, Ангел Кънчев, Варовник, Стръмнина.

Рехабилитация на водопроводна мрежа на кв. Русевци, като се предвижда пълно възстановяване на улични настилки по улици Емине, Селимица, Брегалница.

Рехабилитация на водопроводната и разширяване на канализационната мрежа на кв. Стефановци, като се предвижда пълно възстановяване на улични настилки по улици Василка Бенева, Георги Стефанов, Георги Илиев.

Рехабилитация на водопроводна мрежа на бул. Априлов, улици Брянска и Орловска.

Предвижда се пълно възстановяване на улични настилки по улици Бялката, Добри Карталов, Иван Вазов, Скобелевска, Брянска, Македония, Кукуш, Република, Пенчо Семов, Успех, Дончо Пашов, Драва, Лазар Донков, Радецка, Любен Каравелов, Градище, Роден край, Шипка, Стефана Богдан Генчева, Разцветна, Извора, Кръгозор, Иван Димов, Братя Миладинови, Орлово гнездо.

Рехабилитация на водопроводна мрежа на кв. Радичевец и Йонковото, като се предвижда пълно възстановяване на улични настилки по улици Неофит Рилски, Николаевска, Климент Охридски, Тотю Иванов, Априловска, Константин Иречек, Екзарх Йосиф.

Рехабилитация на водопроводна мрежа на бул. Столетов.

Рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на кв. Беленци, като се предвижда пълно възстановяване на улични настилки по улица Ведрина.

Стартиране на рехабилитация/разширяване на канализационна мрежа на кв. Лисец.

Рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа на улици Славянска, Ясен, Марин Дамянов.

Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води.

Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води.