Начало / Новини / Актуално за СМР

 • a+
 • a-

Справка за строителните дейности по проекта за месец август 2013 г.

1 August 2013

кв. Баждар

 • подмяна на водопровод по улици Баждар, Тодор Бурмов
 • цялостно възстановяване на улици Хаджи Димитър, Алеко Богориди

кв. Варовник

 • цялостно възстановяване на улична настилка по ул. Васил Друмев

 кв. Русевци

 • подмяна на водопровод по улици Околчица и Цветарска
 • цялостно възстановяване на улици Селимица и Емине

 кв. Стефановци

 • подмяна на водопровод и канал по улици Георги Илиев, Минка Стефанова
 • цялостно възстановяване на улици Василка Бенева, Георги Стефанов

 кв. Радичевец и Йонковото

 • полагане на водопровод по част от ул. Николаевска, ул. Неофит Рилски и тяхната връзка на Шиваров мост, ул. Първи май, ул. Априловска
 • пълно възстановяване на улични настилки по улици Николаевска, Климент Охридски, Тотю Иванов, Априловска, Константин Иречек

бул. Столетов - полагане на водопроводна мрежа по безизкопен метод

кв. Беленци

 •  полагане на водопровод и канал по улица Беленска

кв. Лисец

 •  полагане на канал по улици Топлеш, Тодорчетата, Спортна и Въдичарска

ул. Васил Неделчев - траншейно възстановяване

ул. Венера - цялостно възстановяване 

улици Бялката, Добри Карталов, Иван Вазов, Брянска, Македония, Кукуш, Република, Пенчо Семов, Успех, Дончо Пашов, Драва, Лазар Донков, Любен Каравелов, Градище, Роден край, Стефана Богдан Генчева, Разцветна, Извора, Кръгозор, Иван Димов, Орлово гнездо - пълно възстановяване на улични настилки