Начало / Новини / Актуално за СМР

 • a+
 • a-

Справка за строителните дейности през седмицата 05.08.2013 - 11.08.2013 г.

3 August 2013

ЕТАП 1 – ДРАГИЕВ И КО ООД

Полагане на проводи:

 • Тласкател 1, кв. Баждар – полага се водопровод ; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Околчица” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.
 • ул. „Георги Илиев” – полага се битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.
 • ул. „Минка Стефанова” – полага се водопровод и битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Свищовска” – полага се дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Тодор Бурмов” - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.09.2013 г.
 • Помпена станция, кв. „Стефановци”; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

Възстановяване на улична настилка:

 • ул. „Хаджи Димитър” - възстановяване на бордюри, тротоарни плочки и паваж; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.
 • ул. „Орлово гнездо” - възстановяване на паваж; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Василка Бенева” /до пресечката на ул. „Етрополе”/ - възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013 г.
 • ул. „Васил Неделчев” и ул. „Заменхоф” - възстановяване на асфалтовата настилка по траншея; прогнозно завършване на участъка: 15.09.2013 г.

ЕТАП 2 – СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

 • бул. В. Априлов – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Д. Пашов – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 09.08.2013 г.
 • ул. Шипка – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.
 • ул. Орловска – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.
 • ул. Л. Каравелов – полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 18.08.2013 г.
 • ул. Ив. Вазов, Кирил и Методий, Л. Донков – изпълняват се сградни водопроводни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 07.08.2013 г.

Възстановяване на улична настилка:

 • ул. Македония (между ул. Бялката и ул. Райчо Каролев) – подготовка за асфалтиране и асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 15.08.2013 г.
 • ул. Македония (между ул. Райчо Каролев и ул. Лазар Донков) – изкопаване на стара улична настилка и подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 19.08.2013 г.
 • ул. Македония (между ул. Л. Донков и ул. Ванче Михайлов) – полагане на нови бордюри, изкопаване на стара улична настилка и подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 19.08.2013 г.
 • ул. Македония (между ул. Д. Пашов и ул. Подуево) – траншейно асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 10.08.2013 г.
 • Добри Карталов, Иван Вазов, Кукуш, Република, Дончо Пашов, Драва, Лазар Донков, Градище, Роден край, Стефана Богдан Генчева, Разцветна, Извора, Кръгозор, Иван Димов – цялостно асфалтиране на уличното платно; прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013 г.

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

 • ул. „Николаевска“ – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 16.08.2013 г.
 • ул. „Цанко Дюстабанов“ – полага се водопровод; удължава се временната организация на движението; прогнозно завършване на участъка: 09.08.2013 г.
 • ул. „Априловска“ – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 09.08.2013 г.
 • ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод; удължава се временната организация на движението; прогнозно завършване на участъка: 09.08.2013 г.
 • ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация; удължава се временната организация на движението; прогнозно завършване на участъка: 09.08.2013 г.
 • ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 09.08.2013 г.
 • ул. „Топлеш“ – полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 09.08.2013 г.

Възстановяване на улична настилка:

 • ул. „Коста Евтимов“ и ул. „Жълтешка“ – възстановяване на асфалтова настилка; прогнозно завършване на участъците: 09.08.2013 г.