Начало / Новини / Актуално за СМР

 • a+
 • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 12 – 18 АВГУСТ

9 August 2013

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

Полагане на проводи:

 •  Тласкател 1, кв. Баждар – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Околчица” - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.08.2013 г.
 • ул. „Цветарска” –  водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.
 • по пътя за с. Орловци, от разклона за кв.Златари към Напорен резервоар „Стефановци” – водопровод;      прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.
 • ул. „Минка  Стефанова” – водопровод и битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Свищовска” -дъждовна  канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013 г.
 • ул. „Тодор Бурмов” - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.09.2013
 • Помпена станция, кв.  „Стефановци”; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

 Възстановяване на улична настилка:

 •  ул. „Хаджи Димитър”   - възстановяване на бордюри, тротоарни плочки и паваж; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.
 • ул. „Орлово гнездо”   - възстановяване на паважната настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Василка Бенева” и ул. „Георги Стефанов” Възстановяване на асфалтовата настилка в обсега на      траншеята; прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013 г.

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

 • бул. В. Априлов – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Шипка – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.
 • ул. Орловска (пресечката към ул.Никола Василиади) – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка:      25.08.2013 г.
 • ул. Л. Каравелов – полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 18.08.2013 г.

 Възстановяване  на улична настилка:

 •  ул. Македония (между ул. Бялката и ул. Райчо Каролев) – подготовка за асфалтиране и асфалтиране; прогнозно      завършване на участъка: 15.08.2013 г.
 •  ул. Македония (между ул. Райчо Каролев и ул. Лазар Донков) – изкопаване на стара улична настилка и подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъка:19.08.2013 г.
 •  ул. Македония (между ул. Л. Донков и ул. Ванче Михайлов) – полагане на нови бордюри, изкопаване на стара улична настилка и подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 19.08.2013 г.
 •  ул. Македония (между ул. Д. Пашов и ул. Подуево) – траншейно асфалтиране; прогнозно завършване на участъка:      16.08.2013 г.
 •  улици Добри  Карталов, Иван Вазов, Кукуш, Република, Дончо Пашов, Драва, Лазар Донков, Градище, Роден край, Стефана Богдан Генчева, Разцветна, Извора, Кръгозор,Иван Димов – цялостно асфалтиране на уличното платно; прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013 г.

 ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

 Полагане на проводи:

 • ул. „Николаевска“ (в участъка от ул. Априловска до Горнокрайски мост) – полага се водопровод; прогнозно      завършване на участъка: 25.08.2013 г.
 • ул. „Николаевска“ (в участъка от Горнокрайски мост до моста на Шавара) – превключване на сградни отклонения      на новоположения водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013      г.
 • ул. „Цанко Дюстабанов“ – изпълняват се сградни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 20.08.2013 г.
 • ул. „Климент  Охридски“ (в участъка  от ул. Иван Тончев до детска градина) – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Каменоломна – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Ведрина“ (в участъка от ул. Габрака до ул. Каменоломна) - полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.
 • ул. Беленска - (в участъка от ул. Габрака до ул. Чучура) - полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Въдичарска - (в участъка от ул. Ягода до ул. Спортна) - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.
 • бул. Столетов - (в участъка от разклона за Етъра до ул. Коста Евтимов) – рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 Възстановяване на улична настилка:

 •  ул. „Коста Евтимов“ - възстановяване на асфалтова настилка по канализационна и водопроводна траншея; прогнозно завършване на участъците: 25.08.2013 г.
 • ул. „Жълтешка“ – възстановяване на асфалтова настилка по канализационна траншея; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.