Начало / Новини / Актуално за СМР

 • a+
 • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 19 – 25 АВГУСТ

16 August 2013

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

 

Полагане на проводи:
 

 • Тласкател 1, кв. Баждар – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Цветарска” – полага се водопровод;  прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.
 • по пътя за с.  Орловци, от разклона за кв. Златари към Напорен резервоар „Стефановци” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.
 • ул. „Минка Стефанова” – полага се водопровод и битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Тодор Бурмов” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.09.2013 г.
 • Помпена станция, кв.  „Стефановци”; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • Битов клон 2 – кв. Стефановци

 

Възстановяване на улична настилка:

 

 • ул. „Хаджи Димитър” - възстановяване на бордюри, тротоарни плочки и паваж; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013
 • ул. „Орлово гнездо” - възстановяване на паважната настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Алеко Богориди - възстановяване на бордюри и тротоарни плочи  

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

 

Полагане на проводи:

 

 • бул. Васил Априлов – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Шипка – полага се  водопровод; прогнозно завършване на участъка: 13.09.2013 г.
 • ул. Орловска – полага се  водопровод; прогнозно завършване на участъка: 23.08.2013 г.
 • ул. Никола Василиади към ул. Дунав – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.
 • ул. Л. Каравелов – полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 23.08.2013 г.

 

Възстановяване  на улична настилка:

 

 • ул. Македония, ул. Лазар Донков и ул. Драва – подготовка за асфалтиране и асфалтиране; прогнозно завършване на участъка:  21.08.2013 г.
 • ул. Градище - полагане  бордюри и тротоарни плочки, прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013г.
 • ул. Брянска - полагане на неплътен асфалтобетон, прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013г.
 • улици: Добри  Карталов, Иван Вазов, Кукуш, Република, Дончо Пашов, Роден край и Иван Димов - възстановяване на уличната настилка, прогнозно завършване: 30.08.2013г.

 

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

 

Полагане на проводи:

 

 • ул. „Николаевска“ (в участъка от ул. Априловска до Горнокрайски мост) – превключване на сградни отклонения на новоположения водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Николаевска“ (в участъка от Горнокрайски мост до моста на Шавара) – превключване на сградни отклонения на новоположения водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Климент Охридски“ (в участъка  от ул. Иван Тончев до детска градина) – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на  участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Каменоломна – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Ведрина“ (в участъка от ул. Габрака до ул. Каменоломна) - полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.
 • ул. Беленска - (в участъка от ул. Габрака до ул. Чучура) - полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Въдичарска - (в участъка от ул. Ягода до ул. Спортна) - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.
 • бул. Столетов - (в участъка от разклона за Етъра до ул. Коста Евтимов) – рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 

Възстановяване на улична настилка:

 

 • ул. „Коста Евтимов“ - възстановяване на асфалтова настилка по канализационна и водопроводна траншея; прогнозно завършване на участъците: 25.08.2013 г.
 • ул. „Жълтешка“ – възстановяване на асфалтова настилка по канализационна траншея; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.