Начало / Новини / Актуално за СМР

 • a+
 • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 2 – 8 СЕПТЕМВРИ

30 August 2013

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

Полагане на проводи:

 • Тласкател 1, кв.      Баждар – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013      г.
 • Помпена станция „Баждар” – рехабилитация;      прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • ул. „Емануил Манолов“ – полага се водопровод;      прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013
 • ул. „Георги      Стефанов” – тласкател и полагане на водопровод; прогнозно завършване на      участъка: 30.09.2013
 • бул. Бойката – полага се битова      и дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • ул. „Баждар” – полага се водопровод;      прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013
 • Помпена станция и      Напорен резервоар кв. „Стефановци” - вертикална планировка;      прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • гл. кол. II десен до      ПС /индустриална зона/ - полага се канализация; прогнозно завършване на      участъка: 15.12.2013

Възстановяване на улична настилка:

-          Възстановяване на тротоарна настилка по ул. „Хаджи Димитър”; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013

-          Полагане на бордюри  по ул. „Алеко Богориди”; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013

-          Полагане на нови бордюри по ул. „Василка Бенева”; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013

-          Възстановяване на настилката в обсега на траншеята по ул. „Георги Стефанов”; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

 • бул. Васил Априлов – полага се      водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.09.2013 г.
 • ул. Шипка – полага се      водопровод; прогнозно завършване на участъка: 13.09.2013 г.
 • ул. Орловска – полага се      водопровод; прогнозно завършване на участъка: 08.09.2013 г.

Възстановяване  на улична настилка:

 • ул. Градище - полагане      бордюри и тротоарни плочки,      прогнозно завършване на участъка: 15.09.2013г.
 • улици: ул. „Орловска“ /в участъка от      училище „Райчо Каролев“ до кръстовището с бул. „Хр. Смирненски“/, Иван      Вазов, Кукуш, Република, Роден край, Иван      Димов и ул. Любен Каравелов /в участъка от училище Райчо Каролев блок      Здравец/ - полагане бордюри и тротоарни плочки, възстановяване на уличната      настилка, прогнозно      завършване: 15.09.2013г.

 

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

 • ул. „Николаевска“ – /в участъка от      Горнокрайски мост до Шиваров мост/ - превключване на сградни отклонения на      новоположения водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.09.2013 г.
 • ул. „Климент      Охридски“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. „Каменоломна“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Неофит Рилски“ – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. „Априловска“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 13.09.2013 г.
 • ул. Беленска - (в участъка от ул. Габрака до ул. Чучура) - полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Въдичарска - (в участъка от ул. Ягода до ул. Спортна) - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.08.2013 г.
 • бул. Столетов - (в участъка от разклона за Етъра до ул. Коста Евтимов) – рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

Възстановяване на улична настилка:

 • ул. „Коста Евтимов“ - възстановяване на асфалтова настилка по канализационна и водопроводна траншея; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Климент Охридски“ - /в участъка от ул. Гимназиална до ул. Ив. Тончев/ – възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 08.09.2013