Начало / Новини / Актуално за СМР

 • a+
 • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 9 – 15 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

6 September 2013

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО ООД

Полагане на проводи:

-          Помпена станция „Баждар” – извършва се ремонт; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          ул. Емануил Манолов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-          ул. Георги Стефанов – тласкател и хранителен водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          бул. Бойката – битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          ул. Баждар - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          Помпена станция и Напорен резервоар кв. „Стефановци” - вертикална планировка; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/ - битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

-          ул. Варовник – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

Възстановяване на улична и тротоарна настилка:

 -          ул. Хаджи Димитър - възстановяване на тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.

-          ул. Алеко Богориди – полагат се бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          ул. Василка Бенева – полагат се бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          ул. Георги Стефанов, в участъка ул. Василка Бенева - ул. Русалка - възстановяване на асфалтовата настилка в обсега на траншеята; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          ул. Василка Бенева – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          ул. Васил Друмев - възстановяване на тротоарната настилка - бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

 • бул. Априлов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.09.2013 г.
 • ул. Шипка – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 13.09.2013 г.
 • ул. Орловска – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 08.09.2013 г.
 • ул. Брянска – водопровод между ул. Никола Василиади и ул. Ивайло; прогнозно завършване на участъка: 20.09.2013      г.

Възстановяване  на улична настилка:

 

 • ул. Градищеполагане на бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 15.09.2013 г.
 • улици „Орловска“  /в участъка от училище „Райчо Каролев“ до кръстовището с бул. „Хр. Смирненски“/, Иван Вазов, Кукуш, Република, Роден край, Иван Димов и ул. Любен Каравелов /в участъка от училище Райчо Каролев блок Здравец/ - полагане бордюри и тротоарни плочки и цялостно възстановяване на уличната настилка; прогнозно завършване на участъците: 15.09.2013 г.; ул. Македония – в участъка от ул. Лазар Донков до ул. Ванче Михайлов – цялостно      възстановяване на улична настилка; прогнозно завършване на участъка - 13.09.2013 г.

 

ЕТАП 3 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

 Полагане на проводи:

 •  ул. „Николаевска“превключване на сградни отклонения на новоположения водопровод; прогнозно завършване на участъка:      15.09.2013 г.
 • ул. „Климент Охридски“ водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. „Каменоломна“ водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Неофит Рилски“ – водопровод; прогнозно завършване на участъка:30.11.2013 г.
 • ул. „Априловска“ водопровод; прогнозно завършване на участъка: 13.09.2013 г.
 • ул. Беленска -  канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Въдичарска -  канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.08.2013 г.
 • бул. Столетов - (в участъка от разклона за Етъра до ул. Коста Евтимов) – рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 Възстановяване на улична настилка:

 •  ул. „Коста Евтимов“ - възстановяване на асфалтова настилка по канализационна траншея; прогнозно завършване на      участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Тотьо Иванов полагане на бордюри и тротоари, подготовка за цялостно възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 30.10.2013 г.