Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 16 – 22 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

13 September 2013

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

Полагане на проводи:

-          Помпена станция „Баждар” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          Помпена станция „Тончевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          Помпена станция и Напорен резервоар кв. „Стефановци” - вертикална планировка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/- битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

-          ул. Минка Стефанова – тласкател и полагане на водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Емануил Манолов – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-          бул. Бойката – полага се битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          ул. Баждар – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Тракия - полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Варовник – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Стръмнина  – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

 

Възстановяване на улична настилка:

 

-          ул. Хаджи Димитър - възстановяване на тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.

-          ул. Алеко Богориди - полагане на бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          ул. Васил Друмев - възстановяване на тротоарната настилка – полагане на бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Брегалница - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Брегалница - възстановяване на асфалтовата настилка в участъка: ул. Найден Геров - ул. Селимица; прогнозно завършване на участъка: 20.10.2013 г.

-          ул. Селимица - възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Емине - възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:   

 -        ул. Шипка – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-         ул. Мир – полага се канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г

 

Възстановяване  на улична настилка:

-        ул. Градище – полагане на нови бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 10.10.2013 г.

-        улици „Орловска“ /в участъка от училище „Райчо Каролев до кръстовището с бул.”Христо Смирненски”/, улиците Кукуш, Република,      Роден край, Иван Димов и ЛюбенКаравелов      /в участъка от ул.Петър Берон до ул. Никола Василиади/ - полагане на нови бордюри и тротоарни плочки и цялостно  възстановяване на уличната настилка; прогнозно завършване на участъците: 30.09.2013 г.;

 

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

-        ул. Николаевска  – полага  се  водопровод; прогнозно завършване на участъка:      15.10.2013 г.

-        ул. Климент  Охридски – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-        ул. Каменоломна   – полага се  водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-        ул. „Неофит Рилски“ – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013      г.

-        ул. Беленска  – полага се  канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-        ул. Въдичарска  -  полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09. 2013 г.

-        бул. Столетов - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка:      30.11.2013 г.

-        Дере ВиК и Маркотея – рехабилитация, прогнозно завършване 05.12.2013 г.

 

 Възстановяване на улична настилка:

-        ул.  „Тотьо Иванов“ –  полагане на  бордюри и тротоари, подготовка за цялостно възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 30.11.2013 г.