Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 23 – 29.09.2013 Г.

23 September 2013

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

Полагане на проводи:

-          Помпена станция „Тончевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-         Помпена станция и Напорен резервоар кв. „Стефановци” - вертикална планировка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013  г.

-          ул. Емануил Манолов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Минка Стефанова – тласкател и хранителен водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/- битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

-          ул. Стръмнина – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Лазурна - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 

Възстановяване на настилки:

-          ул. Хаджи Димитър - възстановяване на тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.

-          ул. Алеко Богориди – полагане на бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          ул. Васил Друмев - възстановяване на тротоарната настилка - бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Брегалница - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Брегалница – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-          ул. Баждар - висока зона - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Селимица – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-          ул. Емине – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-          ул. Цветарска - възстановяване /в обсега на траншеята/ на асфалтовата настилка, прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане  на проводи:

  • бул. Априлов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
  • ул. Шипка – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
  • ул. Брянска – водопровод между ул. Никола Василиади и Консултативна поликлиника; прогнозно завършване на      участъка: 06.10.2013 г.
  • ул. Мир – канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

Възстановяване  на настилки:

  • ул. Градищеполагане на бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 10.10.2013 г.
  • улици „Орловска“/в участъка от училище „Райчо Каролев" до кръстовището с ул. ”Никола Василиади”/, Кукуш, Република, Роден край, Подуево, Юджиийн Скайлър, Иван Димов и ул. Лале - полагане бордюри и тротоарни плочки и цялостно възстановяване на уличната настилка; прогнозно завършване на участъците: 30.09.2013 г.

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

-        ул. Николаевска  – свързаване на сградни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-        ул. Климент  Охридски полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-        ул. Каменоломна   – полага се  водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-        ул. „Неофит Рилски“полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-        ул. Беленска полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-        ул. Въдичарска  - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09. 2013 г.

-        бул. Столетов - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-        Дере ВиК и Маркотея рехабилитация, прогнозно завършване 05.12.2013 г.

Възстановяване на улична настилка:

-        ул.  „Тотьо Иванов“ –  полагане на  бордюри и тротоари, подготовка за цялостно възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 30.11.2013 г.