Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 30.09.2013 Г. – 06.10.2013 Г.

27 September 2013

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

Полагане на проводи:

-          Помпена станция „Тончевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-         Помпена станция и Напорен резервоар кв. „Стефановци” - вертикална планировка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013  г.

-          ул. Емануил Манолов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Минка Стефанова – тласкател и хранителен водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/- битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

-          ул. Стръмнина – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Лазурна - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Ангел Кънчев - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 

Възстановяване на настилки:

-          ул. Васил Друмев - възстановяване на тротоарната настилка - бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Брегалница - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Баждар - висока зона - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Георги Стефанов – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

-          бул. Априлов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Шипка – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 11.10.2013 г.

-          ул. Мир – канал; прогнозно завършване на участъка: 06.10.2013 г.

Възстановяване  на настилки:

-          ул. Градищеполагане на бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 10.10.2013 г.

-          улици „Орловска“/в участъка от училище „Райчо Каролев" до кръстовището с ул. ”Никола Василиади”/, Кукуш, Република, Роден край, Подуево, Юджиийн Скайлър и ул. Лале - полагане бордюри и тротоарни плочки и цялостно възстановяване на уличната настилка; прогнозно завършване на участъците: 11.10.2013 г.

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

-          ул. Николаевска – полагане на водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-          ул. Климент Охридски полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Каменоломна – полага се  водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          ул. „Неофит Рилски“полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Беленска полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

-          ул. Въдичарска  - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09. 2013 г.

-          бул. Столетов - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          Дере ВиК и Маркотея рехабилитация, прогнозно завършване 05.12.2013 г.

 

Възстановяване на улична настилка:

-  ул.  „Тотьо Иванов“ –  полагане на  бордюри и тротоари, подготовка за цялостно възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 30.11.2013 г.