Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 14.10.2013 - 20.10.2013 Г.

11 October 2013

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

Полагане на проводи:

-          Помпена станция „Тончевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.

-          Помпена станция „Гачевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          Помпена станция „Стефановци”- охранителна зона; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Етрополе - водопровод, битова и дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Емануил Манолов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/- битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

-          ул. Лазурна - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Ангел Кънчев - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Боровска – дъждовна канализация, дере „Хлебозавода”; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г. 

Възстановяване на настилки:

-          ул. Васил Друмев – възстановяване на асфалтова настилка и тротоарната настилка - бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Брегалница - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Баждар - висока зона - възстановяване на тротоарна и паважна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Тодор Бурмов - възстановяване на тротоарната настилка - бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Стръмнина - възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Обзор - възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Алеко Богориди - възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013.

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

-          бул. Васил Априлов      – водопровод; прогнозно завършване на      участъка: 31.10.2013 г.

-          ул. Мир – канал; прогнозно      завършване на участъка: 20.10.2013 г.

-          ул. Кирил и Методий - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.10.2013г.

-          Главен колектор 2 десен канал; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.

-         ул .Иван Димов- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013г.

-         ул. Братя      Миладинови - канал; прогнозно завършване на участъка: 25.10.2013 г. 

Възстановяване  на настилки:

улици Орловска, Любен Каравелов и Градище - полагане бордюри и тротоарни плочки и подготовка за  възстановяване на уличната настилка; прогнозно завършване на участъците: 20.10.2013

 

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

-       ул. Николаевска  – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-       ул. Климент  Охридски водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-       ул. „Неофит Рилски“ водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-       ул. Беленска  водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-       бул. Столетов - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-       Дере Маркотея рехабилитация, прогнозно завършване 05.12.2013 г.

Възстановяване на улична настилка:

-       ул.  „Тотьо Иванов“ –  полагане тротоари, цялостно възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 30.11.2013 г.