Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 21.10.2013 - 27.10.2013 Г.

18 October 2013

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

Полагане на проводи:

-          Помпена станция „Тончевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013

-          Помпена станция „Гачевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013

-          Помпена станция „Стефановци ”- охранителна зона; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013

-          Напорен резервоар „Стефановци” - прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013

-          ул. Минка Стефанова - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013

-          ул. Хаджи Димитър, в участъка: ул. Емануил Манолов- ул. Скобелевска / тунел на х-л. Балкан/- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013

-          ул. Хаджи Димитър, в участъка: ул. Тракия – ул. Емануил Манолов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013

-          ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013

-          гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/- битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013

-          Битов клон 7, кв. Златари /пресечка на бул. Бойката / - битова канализация ; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013

-          ул. Лазурна - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013

-          ул. Ангел Кънчев - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013

-          ул. Варовник- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013

-          ул. Боровска – дъждовна канализация, дере „Хлебозавода” ; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013

 

Възстановяване на настилки:

-          ул. Баждар - възстановяване на тротоарната и паважна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Тодор Бурмов - възстановяване на тротоарната настилка- бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Ангел Кънчев - възстановяване на бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Стръмнина - възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Емануил Манолов - възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Алеко Богориди - възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

-        бул. Васил Априлов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 08.11.2013 г.

-        ул. Радецка – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.

-        ул . Кръгозор- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 10.11.2013 г.

-        ул. Брянска – присъединяване на абонати; прогнозно завършване на дейността: 27.10.2013 г.

-        ул. Стефана Богдан Генчеваприсъединяване на абонати, прогнозно завършване на дейността: 27.10.2013 г.

Възстановяване на настилки:

-        улици Орловска, Любен Каравелов и Градище - полагане бордюри и тротоарни плочки и подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъците: 03.11.2013 г.

-        улици Шипка, Драва, Лазар Донков - полагане бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъците: 30.10.2013 г.

 

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

-       ул. Николаевска  – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-       ул. Неофит Рилски водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-       ул. Беленска  водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-       бул. Столетов - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-       Дере Маркотея рехабилитация, прогнозно завършване 05.12.2013 г.

Възстановяване на улична настилка:

-       ул.  „Тотьо Иванов“ –  полагане тротоари, цялостно възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 30.11.2013 г.