Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Преустановяване на водоподаването

21 October 2013

Във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО  - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, поради присъединяване на новоизграден към съществуващ водопровод, на 22.10.2013 г. /вторник/, от 8.30 до 17:00 ч. ще бъде преустановено водоподаването  по следните улици: "Радецка", "Марин Дринов", "Опълченска", "Калоян", "Николай Палаузов", "Пенчо Славейков", "Еким Цанков", "Пенчо Постомпиров", "Николаевска", "Тотю Иванов"Чардафон“, „Чавдар“, „Смърч“  и част от "Н. Войновски" /малките номера/.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!