Начало / Новини / Актуално за СМР

 • a+
 • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 28.10.2013 - 03.11.2013 Г.

25 October 2013

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

Полагане на проводи:

 • Помпена станция „Тончевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.
 • Помпена станция „Гачевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • Помпена станция „Стефановци”- охранителна зона; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • Напорен резервоар „Стефановци”- прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Минка Стефанова - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Русалка - водопровод и канализация ; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/- битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.
 • Битов клон 7, кв. Златари /пресечка на бул. Бойката / - битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.
 • ул. Люлякова градина - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Ангел Кънчев - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Варовник- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Добруджа – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Баждар - в участъка между ул. Еманоил Манолов и ул. Скобелевска; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

Възстановяване на настилки:

 • Възстановяване на тротоарната и паважна настилка по ул. Баждар; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • Възстановяване на тротоарната настилка - бордюри и плочки по ул. Тодор Бурмовпрогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • Възстановяване на бордюри по ул. Ангел Кънчев; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. Алеко Богориди; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • Възстановяване на асфаловата настилка по ул. Брегалница; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. Цветарска; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. Емине; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г. 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

 • бул. Васил Априлов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 08.11.2013 г.
 • ул. Радецка – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.
 • ул. Брянска – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 16.11.2013 г.
 • ул . Кръгозор- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 10.11.2013 г.

Възстановяване на настилки:

 • улици Орловска, Стефана Богдан Генчева, Любен Каравелов и Градище - полагане бордюри и тротоарни плочки и подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъците: 03.11.2013 г.
 • улици Шипка, Драва, Лазар Донков - полагане бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъците: 31.10.2013 г.

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

 • ул. Николаевска  –  водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Неофит Рилски – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Климент Охридски – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Беленска – водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • бул. Столетов - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • Дере Маркотея – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 05.12.2013 г.

Възстановяване на улична настилка:

 •  ул.“Николаевска” -  подготвителни дейностти за нови тротоари и полагане на асфалтова настилка; прогнозно      завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул.“Априловска” - подготвителни дейностти за нови тротоари и полагане на асфалтова настилка; прогнозно      завършване на участъка: 31.10.2013 г.