Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ЗА СЕДМИЦАТА 18-24 НОЕМВРИ

18 November 2013

ЕТАП 1 - ДРАГИЕВ И КО ООД

Полагане на проводи:

- ул. Русалка - водопровод и канализация ; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

- ул. Хаджи Димитър - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

- гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/ - битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

- ул. Златарска - битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

- ул. Никола Рязков - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

- ул. Алеко Константинов, в участъка между ул. Баждар и ул. Хаджи Димитър – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

- ул. Омуртаг -  водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

- ул. Добруджа - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 Възстановяване на настилки:

- ул. Баждар - възстановяване на тротоарната и паважна настилка; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

- ул. Тракия - възстановяване на тротоарната настилка - бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

- ул. Тодор Бурмов - възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

- ул. Ангел Кънчев - подготовка на пътната основа и възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

- ул. Свищовска -  възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

- ул. Д-р. Заменхоф  - възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

ЕТАП 2 - СТАНИЛОВ ЕООД

 Полагане на проводи:

- бул. Васил Априлов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 24.11.2013 г.

- кръстовище „Консултативна  поликлиника” – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 06.12.2013 г.

- ул. Кръгозор - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

- ул. Роден край и ул. Александър Керков - превръзване на абонати; прогнозно завършване на участъка: 24.11.2013 г.

 Възстановяване на настилки:

- ул. Орловска - полагане бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 24.11.2013 г.

- ул. Любен Каравелов - полагане бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

- ул. Съзаклятие - възстановяване настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

- ул. Шипка - полагане бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 ЕТАП 3 - ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

 Полагане на проводи:

- ул.“Неофит Рилски“ – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-ул.“Климент Охридски“ – водопровод; прогнозно завършване на участъка 30.11.2013 г.

- бул.“Столетов“ – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

- ул.“Беленска“ – водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

- дере Маркотея – канализация; прогнозно завършване на участъка: 05.12.2013 г.

- ул.“Въдичарска“ -  канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 Възстановяване на настилки:

- ул.“Николаевска” - подготвителни дейностти за полагане на нови на тротоари и асфалтова настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 - ул.“Коста Евтимов” - подготвителни дейностти за полагане на асфалтова настилка;прогнозно завършване на участъка  30.11.2013 г.