Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 02 – 08 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

29 November 2013

ЕТАП 1 - ДРАГИЕВ И КО ООД

Полагане на проводи:

-       ул. Георги Илиев – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.01.2014 г.

-       гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/ - битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-       ул. Златарска – битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-       ул. Никола Рязков - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-       ул. Охрид – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.01.2014 г.

-       ул. Ямбол - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.01.2014 г.

-       ул. Люлякова гардина, ул. Никола Рязков, ул. Лазурна - сградни водопроводни отклонения - прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

 

Възстановяване на настилки:

 

-          Възстановяване на тротоарната настилка - бордюри и плочки по ул. Тракия; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-          Подготовка на пътната основа по ул. Тракия; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-          Възстановяване на паважната настилка и полагане на нови бордюри по ул. Хаджи Димитър; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-          Подготовка на пътната основа по ул. Ангел Кънчев; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-          Подготовка на пътната основа по ул. Васил Друмев; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

 

ЕТАП 2 - СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:         

-            ул. Кръгозор- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 16.12.2013 г.

-            ул.”Съзаклятие”- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-            Главен колектор 2 десен - канал; прогнозно завършване на участъка: 08.12.2013 г.

-            ул.”Стефана Богдан Генчева”- превързване на абонати; прогнозно завършване на участъка: 08.12.2013 г.

Възстановяване на настилки:

-          ул. Орловска - полагане бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 08.12.2013 г.

-          ул. Шипка  - полагане бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 08.12.2013 г.

 

ЕТАП 3 - ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

  -          ул.“Неофит Рилски“водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-            ул.“Климент Охридски“водопровод; прогнозно завършване на участъка 20.12.2013 г.

-            бул.“Столетов“водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-            ул.“Беленска“водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-            ул.“Топлеш“канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

Възстановяване на настилки:

-          ул. „Николаевска“ – полагане на тротоарни настилки; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.