Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 09 – 15 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

8 December 2013

ЕТАП 1 - ДРАГИЕВ И КО ООД

Полагане на проводи:

-ул. „Георги Илиев“ – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.01.2014 г.

-ул. „Златен дол“ – водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.02.2014г.

-ул. „Златарска“ битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-ул. „Атанас Донков“ - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-ул. „Охрид“ – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.01.2014 г.

-ул. „Ямбол“ - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.01.2014 г.

-ул. „Люлякова градина“, ул. „Никола Рязков“, ул. „Лазурна“ – привързване на сградни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

Възстановяване на настилки:

-Полагане на нови бордюри по ул. „Тракия“; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-Възстановяване на паважната настилка и полагане на нови бордюри по ул. „Хаджи Димитър“; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-Подготовка на пътната основа по ул. „Тракия“; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

ЕТАП 2 - СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

-Помпена станция Камъка - монтажни дейности; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

-Дере ХЕИ

-Главен колектор 2 десен - канал; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

-ул. ”Острец”- привързване на сградни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013г.

Възстановяване на настилки:

- ул. „Съзаклятие“ - тротоарни плочки и павета; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

ЕТАП 3 - ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

-ул. “Неофит Рилски“ – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-ул. “Климент Охридски“ – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-бул. “Столетов“ – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-общински път за кв. “Етъра“- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.

-ул. “Беленска“ – водопровод и канализация, проби и привързване на сградни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-ул. “Топлеш“ – канализация; прогнозно завършване на участъка: 31.05.2014 г.

-ул. “Първи май” и ул. “Цанко Дюстабанов“ - привързване на сградни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 14.12.2013 г.