Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 16 - 22 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

15 December 2013

ЕТАП 1 - ДРАГИЕВ И КО ООД

 Полагане на проводи:

-       ул. Георги Илиев – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.01.2014 г.

-       ул. Златен дол – водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.02.2014

-       ул. Златарска – битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-       ул. Атанас Донков - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013

-       ул. Тота Венкова - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.01.2014

-       ул. Охрид – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.01.2014 г.

-       ул. Ямбол - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.01.2014 г.

-       ул. Лазурна - сградни водопроводни отклонения - прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

Възстановяване на улична и тротоарна настилка: 

-          Полагане на нови бордюри по ул. Омуртаг; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014

-          Полагане на нови бордюри по ул. Алеко Константинов; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014

-          Възстановяване на паважната настилка и полагане на нови бордюри  ул. Хаджи Димитър; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013

ЕТАП 2 - СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:         

-            Помпена станция  Камъка монтажни дейности; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-            Главен колектор 2 десен - канал; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-            ул. „Антим Първи“ - канал; прогнозно завършване на участъка: 20.01.2014 г.

-            ул.”Стефана Богдан Генчева”- превързване на абонати; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

Възстановяване на настилки:

-          ул. Радецка и ул. Шипка  - полагане на асфалтова настилка, прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-          ул. Роден край“  - полагане бордюри; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

ЕТАП 3 - ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

 -           ул.“Неофит Рилски“водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-            ул.“Климент Охридски“водопровод; прогнозно завършване на участъка 20.12.2013 г.

-            бул.“Столетов“водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-            общински път за кв. “Етъра“ - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.

-            ул.“Беленска“водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013 г.

-            ул.“Топлеш“канализация; прогнозно завършване на участъка: 31.05.2014 г.