Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

НАПРЕДЪК НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ

11 February 2014

Реконструкцията на станцията се изпълнява от КОНСОРЦИУМ "ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012“ и включва ремонт на сгради и съоръжения, както и доставка на съвременно технологично оборудване:

- Изграждане на нова сграда за сито на вход станция с вградени отклонения за главен бай-пас и директно зареждане на резервоарите за пречистена вода;

- Монтаж на нов провод за прецедена сурова вода от сито до първичен утаител, монтаж на нов дебитомер;

- Осигуряване на връзка от новия провод със съществуващата линия за директно захранване на пясъчните филтри;

- Изграждане на първичен утаител – ламелен;

- Оптимално разполагане на инсталациите за съхранение, приготвяне на работни разтвори и дозиране на реагенти и полимери;

- Реконструкция на 5 бр. бързи пясъчни филтри с нови входно-изходни устройства, регулатори на филтърна скорост, дъна, стени и пясъчен пълнеж; доставка и монтаж на оборудване за промивка на филтрите;

- Съоръжения за третиране на технологични отпадъчни води с линия за обработка на водите и механично обезводняване на получените утайки до готов за транспортиране извън площадката краен продукт, годен за използване на градското депоАвтоматизация на процесите, позволяваща минимум разход на енергия и работна ръка при поддръжката.

Прогрес до момента: 

Сграда микросито с входна камера, бай-пас, разпределителна камера - изпълнени са изкопните работи; основата е приета и е започнало изграждането на стоманобетоновата конструкция; завършена е фундаментната плоча.

Първично пречистване – смесител, камера за реакция и първичен утаител -изпълнение са изкопните работи; основата е приета и е започнало изграждането на стоманобетоновата конструкция; завършена е фундаментната плоча и част от стените на шахтата на ламелния утаител.

Суха камера към резервоари - демонтирани и отстранени са старите тръби и оборудване за левия резервоар; започнати са ремонтни работи на камерата.

Резервоари - демонтирани са тръбите в левия резервоар; почистени и отстранени са отпадъците; бластирана е цялата повърхност на резервоара и е подготвена за нанасяне на хидроизолация; нанесен е първият пласт изолация.

Смесителна камера за реагенти и камера за реакция - завършени са всички бетонови работи и обратни насипи.

Утаител - завършени са всички бетонови работи и обратни насипи, монтиран е мостовият утайкочистач.

PSPV_snimka_1.jpg

Утайкоуплътнител - завършени са строителните работи, монтиран е

мостовият утайкочистач.

Сграда обезводняване - изпълнени са ивични фундаменти; изпълнен е обратен насип между фундаменти.