Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

НАПРЕДЪК НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

17 February 2014

Реконструкцията на станцията се изпълнява от ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ГБС – БИОГЕСТ- ГАБРОВО и включва ремонт на сгради и съоръжения, както и доставка на съвременно технологично оборудване. Основната цел на предстоящата реконструкция е да се модернизира това мащабно съоръжение, въведено в експлоатация преди близо тридесет години, при други нормативни изисквания към качеството на пречистените води. Освен ремонта на съществуващите конструкции се предвижда въвеждане на съвременни технологии по пътя на водата и утайките, както и доставка на модерни механични и електрически съоръжения за оптимално подобряване на технологичния процес.

Реконструираната пречиствателна станция за отпадъчни води ще има хидравличен капацитет 14 860 куб.м/ ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 е.ж. с отстраняване на елементите азот и фосфор.PSOV_snimka_1.JPG

Прогрес до момента: PSOV_snimka_2.JPG

Механично стъпало – изпълнени са сграда решетки с прилежащи канали, аериран  пясъкомаслозадържател с прилежащи канали, първичен радиален утаител, помпена шахта за първична утайка. Доставено и монтирано е оборудването на механичното стъпало.

Биологично стъпало – изпълнени са голяма част от конструкциите на биобасейна и на два вторични радиални утаители.

Изпълняват се довършителни работи на административно - битова и стопанска сграда, на хлораторна сграда и сграда въздуходувки.

 

PSOV_snimka_3.JPG