Начало / Новини / Актуално за СМР

 • a+
 • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 01 - 09 МАРТ 2014 Г.

28 February 2014

            ЕТАП 1 - ДРАГИЕВ И КО ООД

          Полагане на проводи:

 • ул. Златен дол водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Златарска - водопровод; прогнозно завършване на участъка:30.04.2014 г.

 • ул. Хвойна – сградни водопроводни отклонения; прогнозно завършване на участъка:20.03.2014 г.

 • рехабилитация на ПС „Баждар”; прогнозно завършване: 15.03.2014 г.

  Възстановителни работи:

 • ул. Тракия възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.03.2014 г.

 • ул. Добруджа полагане на нови бордюри и тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.03.2014 г.

 • ул. Омуртаг - полагане на нови бордюри и тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.03.2014 г.

 • ул. Алеко Константинов / в участъка ул. Баждар - ул. Хаджи Димитър/ - полагане на нови бордюри и тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.03.2014 г.

   

  ЕТАП 2 - СТАНИЛОВ ЕООД 

  Полагане на проводи:

 • ул. Скобелевска - водопровод; прогнозно завършване на участъка - 31.03.2014 г.

 • ул. Орлово гнездо – водопровод и сградни отклонения прогнозно завършване на участъка 16.03.2014 г.

 • ул. Братя Миладинови, ул. Антим Първи – канализация; прогнозно завършване на участъка - 07.03.2014 г.;

 • ул. Брянска – водопровод и сградни водопроводни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 21.03.2014 г.

  Възстановителни работи:

  - ул. Любен Каравелов - редене тротоарни плочи и бордюри; прогнозно завършване на участъка -15.03.2014 г.

  -  ул. Орловска - редене тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка -20.03.2014 г.

  - бул. Васил Априлов - редене тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка - 21.03.2014 г.

  - ул. Роден Край - редене на тротоарни бордюри;  прогнозно завършване на участъка - 21.03.2014 г.

  - ул. Стефана Богдан Генчева - редене на тротоари бордюри; прогнозно завършване на участъка – 14.03.2014 г.

   

   

  ЕТАП 3 - ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

  Полагане на проводи:

 • ул. Климент Охридски – водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка 31.03.2014 г.

 • път   кв. Етъра - водопровод; прогнозно завършване на участъка 31.03.2014 г.

 • ул. Капитан Дядо Никола и бул. Столетов /в участъка от ул.“Йосиф Соколски“ до ул.“Коста Евтимов“/водопровод прогнозно завършване на участъка 31.03.2014 г.

 • бул. Столетов – водопровод; прогнозно завършване на участъка  31.03.2014 г.

 • ул. Тодорчетаканал; прогнозно завършване на участъка 31.03.2014 г.

 • ул. Жълтешкаканал; прогнозно завършване на участъка 31.04.2014 г.                                                                                                                                                                        

  Възстановителни работи:

 • ул. Николаевска редене на тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка 30.04.2014 г.