Начало / Новини / Актуално за СМР

 • a+
 • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 24 - 30 МАРТ 2014 Г.

21 March 2014

ЕТАП 1 - ДРАГИЕВ И КО ООД

           Полагане на проводи:

 • ул. Златен дол, кв. Златари – водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.
 • ул. Зов, кв. Златари – битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.
 • ул. Златарска, кв. Златари- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.
 • ул. Баждар и ул. Алеко Константинов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

  Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Алеко Константинов – полагане на нови бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.
 • ул. Тракия – тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.
 • ул. Ангел Кънчев – тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.
 • ул. Васил Друмев, в участъка между ул. Ангел Кънчев и ул. Хаджи Димитър – цялостно асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 30.03.2014 г.
 • ул. Свищовска – възстановяване на асфалтовата настилка в обсега на траншеята; прогнозно завършване на участъка: 15.04.2014 г.
 • ул. Лазурна – възстановяване на асфалтовата настилка в обсега на траншеята; прогнозно завършване на участъка: 15.04.2014 г.

 ЕТАП 2 - СТАНИЛОВ ЕООД

           Полагане на проводи:

 • ул. Скобелевска - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.
 • ул. Брянска – водопровод и сградни водопроводни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 04.04.2014 г.
 • Дере Априлов – дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 28.03.2014 г.

   Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Любен Каравелов – полагане на тротоарни плочи и бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.03.2014 г.
 • ул. Орлово гнездо - полагане на бордюри; прогнозно завършване на участъка: 29.03.2014 г.
 • ул. Стефана Богдан Генчева - полагане на бордюри; прогнозно завършване на участъка: 01.04.2014г.
 • бул. Васил Априлов - полагане на тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 11.04.2014 г.
 • ул. Роден Край - полагане на тротоар и бордюри; прогнозно завършване на участъка: 04.04.2014 г.

 ЕТАП 3 - ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

          Полагане на проводи:

 • ул. Климент Охридски – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.
 • път   кв. Етъра - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.
 • ул. Капитан Дядо Никола и бул. Столетов /в участъка от ул.“Йосиф Соколски“ до ул.“Коста Евтимов“/ – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.
 • бул.“Столетов“ от бул.“Хемус“ до мост „Бичкиня“- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.
 • бул.„Столетов“ - изпълнява се по технология „ФЕНИКС“- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.03.2014 г.
 • ул. Тодорчета – канал; прогнозно завършване на участъка:  31.03.2014 г.
 • ул. Жълтешка – канал; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

          Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Николаевска – полагане на тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.