Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 31 МАРТ – 06 АПРИЛ 2014 Г.

28 March 2014

ЕТАП 1 - ДРАГИЕВ И КО ООД

Полагане на проводи:

ул. Зов, кв. Златари – битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Златарска, кв. Златари- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Баждар - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 11.04.2014 г.

Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

ул. Алеко Константинов – полагане на нови бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Тракия – тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Ангел Кънчев – тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Тота Венкова – възстановяване на асфалтовата настилка - цялостно асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. арх. Атанас Донков – възстановяване на асфалтовата настилка - цялостно асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Златарска – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Ямбол – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Котел – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Георги Илиев – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ЕТАП 2 - СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

ул. Скобелевска - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 11.04.2014 г.

ул. Брянска – водопровод и сградни водопроводни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 04.04.2014 г.

Дере Априлов – дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 04.04.2014 г.

ул. Стефан Караджа - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.04.2014 г.

бул. Христо Смирненски- дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 21.04.2014 г.

Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

ул. Любен Каравелов – полагане на тротоарни плочи и бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.03.2014 г.

ул. Орлово гнездо - полагане на бордюри; прогнозно завършване на участъка: 29.03.2014 г.

ул. Стефана Богдан Генчева - асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 10.04.2014г.

бул. Васил Априлов - полагане на тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 11.04.2014 г.

ул. Роден Край - полагане на тротоар и бордюри, подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 04.04.2014 г.

ул. Орловска – асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 11.04.2014 г.

ЕТАП 3 - ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

ул. Климент Охридски – водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.

път  кв. Етъра - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.

ул. Капитан Дядо Никола и бул. Столетов /в участъка от ул.“Йосиф Соколски“ до ул.“Коста Евтимов“/ – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.

бул. Столетов от бул. Хемус до мост Бичкиня- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.

бул. Столетов - изпълнява се по технология „ФЕНИКС“- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.03.2014 г.

ул. Перущица –канализация;  прогнозно завършване на участъка:  15.04.2014 г.

ул. Тодорчета – канализация; прогнозно завършване на участъка:  31.03.2014 г.

ул. Жълтешка – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

ул. Николаевска – полагане на тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.