Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 07 – 13 АПРИЛ 2014 Г.

4 April 2014

ЕТАП 1 - ДРАГИЕВ И КО ООД

Полагане на проводи:

ул. Найден Геров, кв. Русевци – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Златарска, кв. Златари- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

ул. Алеко Константинов, кв. Баждар – полагане на нови бордюри.  Възстановяване на асфалтовата настилка  в участъка между ул. Баждар и ул. Константин Величков; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Баждар, кв. Баждар - полагане на нови бордюри. Възстановяване на асфалтовата настилка  в участъка между ул. Алеко Константинов и ул. Ем. Манолов; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Златарска, кв. Златари – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ул. Марин Дринов, кв. VI участък – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ЕТАП 2 - СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

ул. Скобелевска - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 16.04.2014 г.

ул. Брянска – водопровод и сградни водопроводни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 11.04.2014 г.

Дере Чардафон – дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.04.2014 г.

ул. Стефан Караджа - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.04.2014 г.

бул. Христо Смирненски- дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 21.04.2014 г.

Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

ул. Любен Каравелов – полагане на тротоарни плочи и бордюри; прогнозно завършване на участъка: 12.04.2014 г.

ул. Орлово гнездо - полагане на бордюри; прогнозно завършване на участъка: 20.04.2014 г.

ул. Стефана Богдан Генчева - асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 15.04.2014г.

бул. Васил Априлов - полагане на тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 20.04.2014 г.

ул. Роден Край - асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 17.04.2014 г.

ул. Орловска – асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 17.04.2014 г.

ул. Шипка – полагане на тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 20.04.2014 г.

ЕТАП 3 - ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

ул. Перущица – канализация;  прогнозно завършване на участъка:  15.04.2014 г.

ул. Тодорчета – канализация; прогнозно завършване на участъка:  31.03.2014 г.

ул. Жълтешка – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

ул. Рила – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

ул. Топлеш – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.05.2014 г.

бул.“Столетов“ от бул.“Хемус“ до мост „Бичкиня“- водопровод;  прогнозно завършване на участъка:  15.04.2014 г.

бул.„Столетов“ - изпълнява се по технология „ФЕНИКС“- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.05.2014 г.

бул.“Столетов“ от бул.“Хемус“ до мост „Бичкиня“- водопровод; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

ул. Николаевска – полагане на тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.