Начало / Новини / Актуално за СМР

 • a+
 • a-

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 14 – 20 АПРИЛ 2014 Г.

14 April 2014

             ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

              Полагане на проводи:

 •  ул. Найден Геров, кв. Русевци – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.
 • ул. Георги Илиев, кв. Стефановци - сградни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

   Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Алеко Константинов, кв. Баждар – Възстановяване на асфалтовата настилка  в участъка между ул. Баждар и ул. Константин Величков; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Баждар, кв. Баждар - полагане на нови бордюри. Възстановяване на асфалтовата настилка  в участъка между ул. Алеко Константинов и ул. Ем. Манолов; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Златарска, кв. Златари – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Марин Дринов, кв. VI участък – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Люлякова градина – полагане на нови бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Тракия – тротоарна настилка;  прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

          ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

          Полагане на проводи:

 •  ул. Скобелевска - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.
 • ул. Христо Смирненски – дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 09.05.2014 г.

 • ул. Емануил Манолов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Стефана Богдан Генчева - сградни водопроводни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 17.04.2014 г.

 • ул. Чардафон – дъждовна канализация "Дере Чардафон"; прогнозно завършване на участъка: 25.04.14 г.; 

              Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Любен Каравелов - подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 25.04.2014 г.
 • ул. Орлово гнездо - полагане паважна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Стефана Богдан Генчева – подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 17.04.2014 г.

 • бул. Васил Априлов - полагане тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 25.04.2014 г.

 • ул. Роден Край – полагане на бордюри,подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Шипка - полагане тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 25.04.2014 г.

 • Орловска - асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 17.04.2014 г.

           ЕТАП 3 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

            Полагане на проводи:

 • ул. Перущица – канализация;  прогнозно завършване на участъка:  15.04.2014 г.

 • ул. Жълтешка – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

 • ул. Рила – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

 • ул. Топлеш – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.05.2014 г.

 • бул.“Столетов“ от бул.“Хемус“ до мост „Бичкиня“- водопровод;  прогнозно завършване на участъка:  15.04.2014 г.

 • бул. „Столетов“ - изпълнява се по технология „ФЕНИКС“- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.05.2014 г.

 • бул.“Столетов“ от бул.“Хемус“ до мост „Бичкиня“- водопровод; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

           Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Николаевска – полагане на тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.