Начало / Новини / Актуално за СМР

 • a+
 • a-

Седмична справка за строителните работи за седмицата 21.04.2014 г. - 27.04.2014 г.

22 April 2014

        ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

      Полагане на проводи:

 • ул. Найден Геров водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Варовник - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 04.05.2014 г.

  Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Баждар - възстановяване на асфалтовата настилка в обсега на траншеята  в участъка между бул. Васил Априлов и ул. Ем. Манолов; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Златарска – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Никола Рязков – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 04.05.2014г .

 • ул. Баждар – тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.05.2014 г.

 • ул. Люлякова градина – полагане на нови бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Тракия – тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.05.2014 г.

   

  ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

  Полагане на проводи:

 • ул. Скобелевска - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • Дере Чардафон – дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Стефан Караджа – водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 16.05.2014 г.

 • бул.Христо Смирненски - дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 09.05.2014 г.

  Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Любен Каравелов - редене тротоарни плочи и бордюри; прогнозно завършване на участъка: 25.04.2014 г.

 •  ул. Орлово гнездо - редене паваж; прогнозно завършване на участъка: 30.05.2014 г.

 •  ул. Стефана Богдан Генчева - асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 09.05.2014 г.

 • бул. Васил Априлов - редене тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 09.05.2014  г.

 • ул. Роден край - асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 24.04.2014 г.

 • ул. Орловска - асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Шипка - редене тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

   

   ЕТАП 3 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

  Полагане на проводи:

 • бул.“Столетов“ от бул.“Хемус“ до мост „Бичкиня“- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • бул. „Столетов“ - изпълнява се по технология „ФЕНИКС“- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.05.2014 г.

 • ул. Жълтешка – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

 • ул. Рила – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

 • ул. Топлеш – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.05.2014 г.

  ул.”Славянска”- канализация; прогнозно завършване на участъка: 05.08.2014 г.

  Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Николаевска – полагане на тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.