Начало / Новини / Актуално за СМР

 • a+
 • a-

Справка за строителните работи за седмицата 28.04.2014 г. - 04.05.2014 г.

25 April 2014

           ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО 

          Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Никола Рязков – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 04.05.2014 г.

 • ул. Люлякова градина – полагане на нови бордюри; прогнозно завършване на участъка: 04.05.2014 г.

 • ул. Тракия – тротоарна настилка;  прогнозно завършване на участъка: 04.05.2014 г.

 • ул. Хвойна – подготовка за асфалатиране; прогнозно завършване на участъка: 04.05.2014 г.

   

  ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

  Полагане на проводи:

 • ул. Скобелевска - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 13.05.2014 г.

 • Дере Чардафон – дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 09.05.2014 г.

 • ул. Брянскаводопровод и сградни водопроводни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 13.05.2014 г.

 • бул. Христо Смирненски - дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 13.05.2014 г.

  Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Орлово гнездо - редене паваж; прогнозно завършване на участъка: 30.05.2014 г.

 • бул. Васил Априлов - редене тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 09.05.2014  г.

 • ул. Роден край - асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 09.05.2014 г.

 • ул. Орловска - асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 09.05.2014 г.

 • ул. Шипка - редене тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 09.05.2014 г.

   ЕТАП 3 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

  Полагане на проводи:

 • бул.“Столетов“ от бул.“Хемус“ до мост „Бичкиня“- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • бул. „Столетов“ - изпълнява се по технология „ФЕНИКС“- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.05.2014 г.

 • ул. Жълтешка – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

 • ул. Рила – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

 • ул. Топлеш – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.05.2014 г.

 • ул.”Дончо Пашов”- канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.05.2014 г.

  ул.”Славянска”- канализация; прогнозно завършване на участъка: 05.08.2014 г.

 • Водоем „Любово”, реконструкция – прогнозно завършване на участъка: 13.06.2014 г.

  Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Николаевска – полагане на тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.