Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за строителните работи за седмицата 09 юни -15 юни 2014 г.

9 June 2014

Полагане на проводи:

бул. Столетов - изпълнява се по технология „ФЕНИКС“- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.06.2014 г.

ул. Жълтешка – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.06.2014 г.

ул. Топлеш – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.07.2014 г.

ул. Славянска - канализация; прогнозно завършване на участъка: 05.08.2014 г.

дере „Стадиона“ – канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.06.2014 г.

водоем Любово – реконструкция; прогнозно завършване на участъка: 13.06.2014 г.

Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

ул. Николаевска – редене на тротоарни плочки и подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 20.06.2014 г.

ул. Неофит Рилски – полагане на бордюри и асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 20.06.2014 г.

възстановителни работи по траншеи