Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

ВиК аварията на кръстовището на бул. Априлов с ул. Райчо Каролев е отстранена, асфалтовата настилка ще бъде възстановена в обхвата на цялото кръстовище

25 February 2015

Всяка неизправност по новоположените мрежи, вследствие на строителния процес, е безусловна отговорност на изпълнителите

Към 20.00 часа на 24.02.2015 г. бе напълно възобновено водоподаването в района на бул. Априлов, след изпълнение на ремонтните работи по авария на хранителен водопровод, наложила  извършване на изкопни дейности на кръстовището на булеварда с ул. Райчо Каролев.

Поради възникналата авария, водоподаването по улици Юрий Венелин (от Мототехника до паркинг Липите), Пенчо Семов, Успех, Елисавета Попантонова, Иван Гюзелев, Априловска, Райчо Каролев (от Козирката до РЗИ) и бул. Априлов (от ул. Юджийн Скайлър до Театъра), бе спряно от 14:00 до 20:00 ч. Аварията бе предизвикана от дефектирала муфа, която бе подменена от екипа на строителната фирма, извършила полагането на водопроводната мрежа по бул. Априлов.

Изкопът бе обезопасен и надлежно сигнализиран, като днес - 25.02.2015 г. ще бъде засипан и нормалната проходимост на пътния участък ще бъде възобновена. При благоприятни климатични условия, настилката ще бъде възстановена по цялата ширина на пътното платно, без да се допуска частично възстановяване в рамките на изкопа. Подмяната на водопроводите по бул. Априлов е част от етап 2 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата на града, в рамките на проекта за водния цикъл.

Община Габрово заявява, че всяка неизправност по новоположените мрежи, вследствие на строителния процес, е безусловна отговорност на изпълнителите и обект на незабавни корекционни действия от страна на отговорните строителни фирми. Едно от основните изисквания на Община Габрово, при извършване на неотложни ремонтни дейности по цялостно асфалтирани улици, е настилките да бъдат възстановявани в тяхната цялост. Същият принцип ще се прилага стриктно и по време на регламентирания в строителните договори предстоящ едногодишен период за съобщаване на дефекти, по време на който ще се извършва ежедневен мониторинг на новоизградената мрежа.

В рамките на дефектния период строителите остават договорно ангажирани с изпълнението на всички дейности по отстраняване на неизправности или щети, съобщени от Възложителя, което се извършва за тяхна сметка и е обезпечено в договорите със задържани гаранционни суми.

Община Габрово се извинява на жителите на град Габрово за неудобството, свързано с временно нарушаване на водоподаването и нормалната проходимост на уличното движение по бул. Априлов, причинени от извършване на неотложните изкопни дейности.