Начало / Новини / Фото и видео хроника

  • a+
  • a-

Церемония за подписване на договора за "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово", в рамките на ОП Околна среда 2007 – 2013 г.

23 February 2010

С решение на Европейската комисия от 18.02.2010 г. Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово е одобрен за финансиране.

На 23.02.2010 г. Министерство на околната среда и водите и община Габрово подписват договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 58111-с077-268 на стойност 117 447 251,19 лева, от които 94 милиона лева от Кохезионния фонд на ЕС и 23,5 милиона лева съфинансиране от държавния бюджет.