Начало / Архив / СМР: ВиК мрежи / Етап 1 / Териториален обхват

  • a+
  • a-

Етап 1 - Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация/разширяване на канализационна мрежа

Подобект 1: Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на жилищни квартали:

Кв. Баждар:

1. ул. Баждар
2. ул. Константин Величков
3. ул. Емануил Манолов
4. ул. Хаджи Димитър
5. ул. Цанко Церковски
6. ул. Гаврил Кръстевич
7. ул. Алеко Богориди
8. ул. Тодор Бурмов
9. ул. Тракия
10. ул. Алеко Константинов
11. ул. Хан Омуртаг
12. ул. Пейо Яворов
13. ул. Добруджа
14. Сградни отклонения
15. Водоеми "Висока зона"
15.1 Обследване водоплътност
15.2 Подмяна арматура
15.3 Хидроизолация на стени

Кв. Варовник:

1. ул. Варовник
2. ул. Ангел Кънчев
3. ул. Стръмнина
4. ул. Васил Друмев
5. ул. Обзор
6. Сградни отклонения

кв. VI участък:

1. ул. Стара планина
2. ул. Константин Иречек
3. ул. Опълченска
4. ул. Марин Дринов
5. ул. Първи май
6. ул. Отец Паисий
7. ул. Св. Йоан Предтеча
8. ул. Трапезица
9. ул. Орлово гняздо
10. ул. Алекси Димов
11. ул. Орловска
12. ул. Цар Калоян
13. ул. Никола Палаузов
14. ул. Радион Умников
15. ул. Петко Славейков
16. ул. Козлодуй
17. Сградни отклонения

кв. Голо Бърдо:

1. бул. Могильов
2. ул. Свищовска
3. ул. Венера
4. Сградни отклонения

кв. Трендафил и Русевци:

1. ул. Найден Геров
2. ул. Морава
3. ул. Брегалница
4. ул. Селемица
5. ул. Емине
6. ул. Цветарска
7. ул. Висшеград
8. ул. Околчица
9. ул. Дрен
10. ул. Щастие
11. ул. Лазурна
12. ул. Тота Венкова
13. ул. арх. Атанас Донков
14. ул. Никола Рязков
15. ул. Люлякова градина
16. ул. Свищовска
17. ул. Венец
18. Сградни отклонения

Подобект 2: Подобряване на водоснабдителна мрежа на квартали Стефановци и Златари:

кв. Стефановци – Златари:

1. ул. Василка Бенева
2. ул. Георги Стефанов
3. ул. Златарска
4. ул. Минка Стефанова
5. ул. Георги Илиев
6. ул. Хвойна
7. ул. Просвета
8. ул. Златен дол
9. Сградни отклонения

Подобект 3: – Помпена станция и черпателен водоем „Стефановци“

1. Изграждане помпена станция Стефановци

Подобект 4: – Напорен резервоар „Стефановци“ V=200 м3

1. Изграждане на напорен резервоар V=200 м3

Подобект 5: Рехабилитация на помпени станции „Баждар“, „Тончевци“ и „Гачевци“:

1. Баждар
2. Гачевци
3. Тончевци

Подобект 6: Връзки между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р.Янтра по „Баев“ и „Горнокрайски“ мост:

1. Баев мост
2. Горнокрайски мост

Подобект 7: Рехабилитация дерета „Пазара”, „Топлика”, „Хлебозавод”:

1. Пазар
2. Топлика
3. Хлебозавод

Подобект 8: Рехабилитация на канализационна мрежа на жилищни квартали Голо Бърдо и VI-ти участък:

кв. VI-ти участък- гравитачна канализационна мрежа.
кв. Голо Бърдо- гравитачна канализационна мрежа.

Подобект 9: Разширяване на канализационна мрежа на квартал Стефановци-Златари, Главен колектор II десен до ПС:

кв. Стефановци-Златари- гравитачна канализационна мрежа.
Главен колектор II десен до ПС- гравитачна канализационна мрежа.
Настоящите строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени от Изпълнителя.