Доставка на оборудване за офиса на звено за изпълнение на проект 58111-77-268 "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово", в рамките на ОП Околна среда 2007 – 2013 г.

Изпълнител: "Стемо" ООД, ЕИК: 817080126,
ул. "Николаевска" 48, България 5300, Габрово
Договор: № 214-ИПВЦ-11 от 19.05.2011 г.
Възложител: Община ГабровоСтойност: 36 686,14 BGN без ДДС