Община Габрово подписа втори договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на град Габрово - за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води

30 July 2012 / Новини

5_DSC3600_800.jpgНа 27 юли 2012 г., от 11.00 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово се състоя церемония по подписване на втория договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на град Габрово.

С решение на Кмета на Община Габрово Обединение ГБС-Биогест-Габрово, състоящо се от „Главболгарстрой“ АД, гр. София, „Бора“ ЕООД, гр. София, „Биогест Интернационал“ ООД, Германия, и подизпълнител „Димас“ АД, гр. Габрово, е определено за изпълнител на реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води.

Стойност на договора е 19 341 913, 90 лв. без ДДС, а продължителността му е общо 42 месеца. Предвидени са 30 месеца за проверка, актуализиране, привеждане към настоящата нормативна уредба, достигане на готовност за положителен доклад за оценка на съответствие на предоставения от възложителя идеен проект за реконструкция на станцията, изготвяне на технически и работен проект, строителство и монтаж на съоръжения, обучение на експлоатационния персонал. Предвидени са и допълнително 12 месеца период за откриване на дефектите, включително надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция.

Община Габрово подписва втори договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на град Габрово - за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води

25 July 2012 / Новини

На 27 юли 2012 г., от 11.00 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово ще се състои церемония по подписване на втория договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на град Габрово.

С решение на Кмета на Община Габрово Обединение ГБС-Биогест-Габрово, състоящо се от „Главболгарстрой“ АД, гр. София, „Бора“ ЕООД, гр. София, „Биогест Интернационал“ ООД, Германия, и подизпълнител „Димас“ АД, гр. Габрово, е определено за изпълнител на реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води.

Стойност на договора е 19 341 913, 90 лв. без ДДС, а продължителността му е общо 42 месеца.