Нона Караджова, Томислав Дончев и Таня Христова на първата копка на водния проект

20 July 2012 / Новини

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и кметът на града Таня Христова участваха в церемония по първа копка на проекта за водния цикъл на гр. Габрово. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 117,4 млн. лв.

Започна строителството на първия подобект в рамките на етап 1 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата

7 July 2012 / Новини

На 2 юли бе открита строителната площадка за изпълнение на строителните работи в рамките на проекта. Съгласно изискванията на Община Габрово строителството започна от обезпечаване на връзките между главните водопроводни клонове между левия и десния бряг на р. Янтра - Баев и Горнокрайски мост. Предприети са всички мерки за минимизиране на ефекта върху обществения живот по време на строителството. Съгласувана е организацията на движението за периода на работата. Поставени са съответните заграждания за обезопасяване на изкопите. Няма възпрепятстване на движението на пешеходци и трафика. Строителните работи на обекта ще продължат около два месеца.

Състоя се публично представяне на първия етап от „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"

12 June 2012 / Новини

На 11 юли в зала Възраждане се състоя публично представяне на  първия етап от строителството в рамките на проект 58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово". На нея звеното за изпълнение на проекта и избраната строителна фирма представиха подробна информация относно териториалния обхват на инвестицията, нейната стойност и времетраене, както и непосредствените задачи, свързани със старта на строителния процес.

Презентация на „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"

Подписан е първият договор за строителство в рамките на „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”

4 June 2012 / Новини

Церемония по подписване на първия договор за строителство в рамките на проект 58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово" се състоя на 4 юни 2012 г. в Ритуална зала на Община Габрово. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г."

За изпълнител на първия етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на град Габрово, с Решение № 33 от 2 май 2012 г. на кмета на Община Габрово, е определена пловдивската фирма „Драгиев и Ко" ООД.