Начало / Архив / СМР: ВиК мрежи / Етап 2 / Териториален обхват

  • a+
  • a-

Етап 2 - Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация/разширяване на канализационна мрежа

Подобект 1. Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на Централна градска част

1. ул. Радецка
2. бул. Априлов
3. ул. Брянска
4. ул. Скобелевска
5. ул. Юджийн Скайлър
6. ул. Кирил и Методий
7. ул. Чардафон
8. ул. Бялката
9. ул. Македония
10. бул. Априлов
11. ул. Република
12. ул. Подуево
13. ул. Македония
14. ул. Пенчо Семов
15. ул. Успех
16. ул. Малчика
17. ул. Кирил и Методий
18. ул. Чардафон
19. ул. Македония
20. ул. Венче Михайлов
21. ул. Добри Карталов
22. ул. Лазар Донков
23. ул. Възраждане
24. ул. Иван Вазов
25. Доставка и монтаж регулатор налягане в новоизградени шахти
26. Сградни отклонения

Подобект 2. Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на квартали Лъката и Камъка

кв. Лъката:

1. ул. Орловска
2. ул. Доктор Василияди
3. ул. Любен Каравелов
4. ул. Хан Крум
5. ул. Градище
6. ул. Дунав
7. ул. Захари Стоянов
8. ул. Любен Каравелов
9. ул. Александър Керков
10. ул. Дона Костова
11. ул. Петър Берон
12. ул. Роден край
13. Сградни отклонения

кв. Камъка:

1. ул. Шипка
2. Камъка - Петкова нива
3. ул. Орлово гняздо
4. ул. Кръгозор
5. ул. Разцветна
6. ул Народна воля
7. ул. Извора
8. ул. Камъка
9. ул. Турист
10. ул. Стефана Б. Генчева
11. Сградни отклонения

Подобект 3. Рехабилитация на помпена станция Петкова нива (Камъка)

Подобект 4. Рехабилитация на дере ХЕИ

Подобект 5. Рехабилитация на канализация Централна градска част

1. ул. Братя Миладинови
2. ул. Любен Каравелов и ул. Градище
3. Главен колектор I ляв
4. Главен колектор II десен