Начало / Архив / СМР: ВиК мрежи / Етап 3 / Териториален обхват

  • a+
  • a-

Етап 3 - Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация/разширяване на канализационна мрежа

24 August 2012

Подобект 1. Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на жилищни квартали: Радичевец и Йонковото:

e3.pngкв. Радичевец:

 1. ул. Неофит Рилски
 2. ул. Николаевска
 3. ул. Лиляна
 4. ул. Иван Тончев
 5. ул. Гимназиална
 6. ул. Климент Охридски
 7. Сградни отклонения

кв. Йонковото:

 1. ул. Екзарх Йосиф
 2. ул. Тотю Иванов
 3. ул. Цанко Дюстабанов
 4. ул. Пенчо Постомпиров
 5. ул. Радион Умников
 6. Сградни отклонения

Подобект 2. Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на квартал Любово

кв. Любово:

 1. ул. Столетов
 2. водоем „Любово“
 3. Сградни отклонения

Подобект 3. Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на квартал Беленци

кв. Беленци:

 1. ул. Коста Евтимов
 2. ул. Каменоломна
 3. ул. Беленска
 4. ул. Ведрина
 5. ул. Гусла
 6. ул. Слънчева
 7. ул. Жълтешка
 8. ул. Габрака
 9. ул. Северна
 10. ул. Мелник
 11. ул. Чучура
 12. ул. Арчар
 13. Сградни отклонения

Подобект 4. Главен клон от ПСПВ до разпределителна шахта

1. ул. Марин Дамянов

Подобект 5. Рехабилитация на дерета ВиК, Маркотея, Бялката, Хаджицонев мост, Стадион

 1. дере ВиК
 2. дере Маркотея
 3. дере Бялката
 4. дере Хаджицонев мост
 5. дере Стадион

Подобект 6. Рехабилитация на канализационна мрежа на квартал Радичевец – ул. Климент Охридски и ул. Перущица, ул. Рила, ул. Славянска

 1. ул. Климент Охридски и ул. Перущица
 2. ул. Рила
 3. ул. Славянска, ул. Ясен, ул. Марин Дамянов
 4. Сградни отклонения

Подобект 7. Рехабилитация на канализационната мрежа на кв.Лисец – кв. Лисец, Главен колектор 1 ляв

кв. Лисец:

 1. ул. Топлеш
 2. ул. Тодорчета
 3. ул. Свежест
 4. ул. Зеленика
 5. ул. Моровежки скали
 6. ул. Орехите
 7. ул. Иглика
 8. ул. Сините скали
 9. ул. Васил Петлешков
 10. Сградни отклонения

Главен колектор 1 ляв:

 1. ул. Никола Вапцаров
 2. ул. Въдичарска
 3. ул. Спортна
 4. ул. Ягода
 5. Сградни отклонения

Подобект 8. Изграждане на канализационната мрежа на жилищен квартал Беленци и ул. Коста Евтимов

кв. Беленци:

 1. ул. Коста Евтимов
 2. ул. Жълтешка
 3. ул.Каменоломна
 4. ул. Ведрина
 5. ул.Беленска
 6. ул. Северна
 7. ул. Слънчева
 8. ул. Габрака
 9. Сградни отклонения