Временна организация на движението по ул. "Извора"

9 April 2013 / Новини / Актуално за СМР

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението и начало на строителни дейности по

ул. „Извора“, за периода 09.04.2013 г. - 23.04.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. „Стефана Богдан Генчева”

24 January 2013 / Новини / Актуално за СМР

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението по ул. „Стефана Богдан Генчева”, за периода 22.01.2013 г. - 01.03.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. „Иван Димов” и ул. „Острец“

22 January 2013 / Новини / Актуално за СМР

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението по ул. „Иван Димов” и ул. „Острец“, за периода 22.01.2013 г. - 20.02.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. "Градище

10 January 2013 / Новини / Актуално за СМР

Във връзка с изпълнението на обект: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 2 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г." е въведена временна организация на движението по ул. "Градище", за периода 10.01.2013 г. - 22.02.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. "Македония"

8 December 2012 / Новини / Актуално за СМР

Във връзка с изпълнението на обект: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 2 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г." е въведена временна организация на движението по ул. "Македония" в участъка между ул. "Вардар" и ул. "Подуево", ул. "Юджийн Скайлър" и ул. "Подуево" за периода 07.12.2012 г. - 20.01.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!