Разработване на част пожарна безопасност към всеки един от съществуващи инвестиционни проекти за подобрение на водоснабдителната и канализационната мрежи на гр. Габрово – етапи 1, 2 и 3

Изпълнител: Обединение «Водеко-Габрово», ЕИК: 175575578,
ж.к. Борово, бл.14, вх.1, ет.1, ап.1, България 1000, София
Договор: № 112-ИПВЦ-11 от 10.03.2011 г.
срок за изпълнение: 14 дни.
Възложител: Община ГабровоСтойност: 7 000 BGN без ДДС