Община Габрово подписа строителен договор за етап 3 от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа

19 August 2012 / Новини

Община Габрово подписа строителен договор за етап 3 от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на гр. Габрово на стойност 11 966 428,02 лв. без ДДС.

На 17 август 2012 г., в Ритуалната зала на Община Габрово, заместник кметът на Общината инж. Климент Кунев и управителят на фирмата – изпълнител Пътинженеринг ЕООД инж. Недялко Бекиров положиха подписите си на третия мащабен строителен договор в рамките на проекта.

През следващите две години, в рамките на етап 3 от Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ще се инвестират близо 12 милиона лева в нова ВиК инфраструктура. До средата на 2014 г. квартали Радичевец, Йонковото, Любово, Беленци и Лисец ще имат качествено нова екологична техническа инфраструктура.  

Първостепенна задача на строителната фирма е да подготви подробна програма за строителство и график на ремонтните дейности по подобекти, които да бъдат одобрени в рамките на следващия месец.

Община Габрово подписва договора за етап 3 от водния проект

15 August 2012 / Новини

Церемония по подписване на трети договор за строителство в рамките на водния проект на града ще се състои в петък, 17 август 2012 г., от 11.00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

След проведена процедура за обществена поръчка, за изпълнител на третия етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на гр. Габрово, е определена пловдивската фирма „Пътинженеринг”  ЕООД.

Стойността на договора е 11 966 428,02 лв. без ДДС. Продължителността е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на ФИДИК „Червена книга". В обхвата му са включени необходимите дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила, услуги за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически спецификации, работни проекти и количествени сметки.